Powrót

27.09.2021 21. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN)

W formie zdalnej 23-24 września 2021 r. odbyło się 21. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej UNGEGN. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Finansów Estonii we współpracy
z Instytutem Języka Estońskiego oraz Estońską Komisją Nazewniczą. W spotkaniu brały udział 42 osoby z 8 krajów: Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji (członków Sekcji Bałtyckiej ) oraz Białorusi, Ukrainy i Słowacji (jako obserwatorów Sekcji). Polskę reprezentowali: Justyna Kacprzak (Główny Urząd Geodezji i Kartografii), Maciej Zych (Przewodniczący Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP) oraz Michał Orleański (Główny Urząd Statystyczny).

Główne tematy poruszane na spotkaniu:

  • wymiana informacji o narodowej standaryzacji nazewnictwa geograficznego prowadzonej
    w poszczególnych państwach Sekcji Bałtyckiej;
  • wymiana informacji o pracach w zakresie toponimicznych baz danych i narodowych gazeterów, zagadnień dotyczących nazw w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w językach  regionalnych, aspektów lingwistycznych związanych z nazwami geograficznymi;
  • inne aspekty standaryzacji nazewnictwa geograficznego (egzonimy, systemy latynizacji nazw geograficznych, przewodniki toponimiczne dla redaktorów map i innych użytkowników).

W trakcie posiedzenia zaprezentowano 12 referatów. Strona polska przedstawiła trzy referaty: Report of Poland for the period 2019-2021 (M. Zych), Political changes and naming in Polish cities in 1989-2017 (M. Orleański), Polish list of official names of localities and their parts – 2019 edition (M. Zych).

Spotkania Sekcji Bałtyckiej są orgaznizowane cyklicznie, co roku przez kolejne państwo będące jej członkiem. W 2022 r. za organizację spotkania będzie odpowiadała Polska, która jednocześnie od zakończonego  spotkania objęła przewodniczenie w Sekcji Bałtyckiej na lata 2021-2025.

Informacje na temat działalności Sekcji Regionalnej Bałtyckiej są dostępne na stronie internetowej Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN) pod adresem: http://www.eki.ee/knn/ungegn/index.htm

Rys1: Informacja o Sekcjach Regionalnych dostępna na stronie internetowej UNGEGN

 

 

Rys2: Informacja o Sekcji Regionalnej Bałtyckiej