Powrót

27.09.2021 45 geodetów zdobyło nowe uprawnienia zawodowe

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 21 - 24 września 2021 r. przystąpiło 67 osób. Część ogólna i szczegółowa egzaminów pisemnych na uprawnienia w zakresach 1, 2, 4 zostały przeprowadzone z zastosowaniem techniki komputerowej - z wyjątkiem 1 osoby, która zdawała egzamin pisemny w formie papierowej.

Część ogólną testową zdawało 66 osób (1 osoba była zwolniona z pisania testu), zdały 54 osoby.

Część szczegółową zdawało 55 osób, zdało 50 osób.

Do egzaminów ustnych przystąpiło 50 osób, zdało 45 osób.

Tym samym nowe uprawnienia zawodowe uzyskało 45 osób.

 

Kolejne egzaminy zostały zaplanowane na 19 - 22 października 2021 r.

Zdjęcie przedstawia widok ogólny holu siedziby Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy ulicy Jana Olbrachta 94B w Warszawie. W holu stoją geodeci przystępujący do egzaminu i słuchają objaśnień przedstawianych przez członków komisji egzaminacyjnej.

 Zdjęcie przedstawią jedną z sal egzaminacyjnych z rozstawionycmi dużymi ekranami, na których wyświetla się napis "Część sprawdzająca postępowania kwalifikacyjnego i EGZAMIN PISEMNY". Przystępujący do egzaminu geodeci siedzą w maseczkach przy co drugim stole i mają przed sobą laptopy. Przy stole prezydialnym ustawionym z przodu sali stoi trzech egzaminatorów w maseczkach. Jeden z nich objaśnia coś osobom przystępującym do egzaminu.

Zdjęcie przedstawia widok ogólny holu siedziby Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy ulicy Jana Olbrachta 94B w Warszawie. Z prawej strony holu stoi grupa geodetów i słucha tego co mówi jeden z członków komisji egzaminacyjnej.