Powrót

27.09.2022 Przedstawiciele GUGIK podczas XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „FOTOGRAMETRIA – TELEDETEKCJA – GEOINFORMACJA: stan aktualny i tendencje rozwoju"

W dniach 26-28 września na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie odbywa się XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „FOTOGRAMETRIA – TELEDETEKCJA – GEOINFORMACJA: stan aktualny i tendencje rozwoju” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Katedrę Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej. W sympozjum biorą udział przedstawiciele świata nauki, wykonawców oraz administracji. Spotkanie stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie aktualnych trendów rozwoju fotogrametrii, w tym w zakresie metod przetwarzania danych fotogrametrycznych i przykładów zastosowania. W Sympozjum biorą również udział przedstawiciele Departamentu Geodezji, Kartografii Systemów Informacji Geograficznej: Anna Bober- Dyrektor Departamentu, która omówiła działania GUGIK w obszarze fotogrametrii oraz Aleksandra Górska, która przedstawiła proces kontroli jakości danych fotogrametrycznych przyjmowanych do pzgik.

Anna Bober, Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i systemow Informacji Geograficznej podczas wystapienia pt. "zadania i wyzwania GUGIK w obszarze fotogrametrii"

Aleksandra Górska z Wydziału Fotogrametrii i Teledetekcji podczas wystapienia pt. Kontrola jakości danych fotogrametrycznych zasilających państwowy zasob geodezyjny i kartograficzny"