Powrót

27.10.2021 Działki zasobu KOWR w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Działki w zasobie KOWR” stworzoną w ramach współpracy między Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) a Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Stanowi ona wizualizację działek przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) zarządzanych przez KOWR.  Nowa warstwa jest domyślnie wyłączona, aby ją włączyć należy w drzewku warstw rozwinąć grupę „Dane innych instytucji”, a następnie podgrupę „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”.

Ilustracja przedstawia lokalizację nowej warstwy "Działki w zasobie KOWR" wraz prezentacją jej treści. Ponadto zostało zaprezentowane bezpośrednie przejście z serwisu www.geoportal.gov.pl do portalu erolnik.gov.pl.

Na starcie informacje prezentowane są w agregacji wojewódzkiej, powiatowej, a potem już w postaci konkretnych działek prezentowanych kolorem zielonym. Dzięki możliwości identyfikacji obiektu użytkownik serwisu www.geoportal.gov.pl otrzymuje informację o wskazanej działce wraz z hiperłączem pozwalającym na bezpośrednie przejście do serwisu erolnik.gov.pl.

Ilustracja przedstawia lokalizację nowej warstwy "Działki w zasobie KOWR" wraz prezentacją jej treści. Ponadto zostało zaprezentowane bezpośrednie przejście z serwisu www.geoportal.gov.pl do portalu erolnik.gov.pl.

Ponadto informujemy, że wykaz nieruchomości zasobu WRSP dostępny jest na stronie internetowej portalu erolnik.gov.pl, który od 22.10.2021 r. umożliwia przekierowanie do serwisu www.geoportal.gov.pl wykadrowanego na widoku danej działki.