Powrót

27.10.2021 Przerwa w działaniu usług WMS w powiecie brodnickim

Informujemy, że w powiecie brodnickim w województwie kujawsko-pomorskim z przyczyn technicznych usługi WMS publikujące dane w serwisie geoportal.gov.pl dotyczące ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu zostaną wyłączone.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu ze strony geoportal.gov.pl, na którym znajduje się mapa Polski z podziałem na powiaty. Powiat brodnicki oznaczony jest kolorem czerwonym, pozostałe zaś na zielono.

Przerwa zgodnie z informacją udzieloną przez Starostwo nastąpi w dniach 28 - 29 października 2021 r.