Powrót

27.10.2021 Spotkanie Głównego Geodety Kraju z członkami Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

26 października 2021 r. odbyło się spotkanie online Głównego Geodety Kraju z członkami Komisji Kwalifikacyjnej, na którym podsumowano ponad dwuletni okres pracy aktualnego składu Komisji oraz przedyskutowano bieżące zagadnienia związane z  prowadzaniem postępowań kwalifikacyjnych wobec osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rys. Ilustracja przedstawia zrzut z ekranu pokazujący spotkanie online z członkami komisji.

Okres pracy Komisji Kwalifikacyjnej przypadł na dwukrotną zmianę przepisów dotyczących organizacji egzaminów na uprawnienia zawodowe, a także okres pandemii COViD-19, która spowodowała czasową niemożliwość realizowania jej zadań. Pomimo to, w latach 2019-2021 Komisja Kwalifikacyjna przeprowadziła postępowania wobec 1583 osób. Zdawalność egzaminów utrzymuje się od wielu lat na poziomie ok. 2/3 liczby osób dopuszczonych do egzaminu. W spotkaniu uczestniczyło 45 osób.