Powrót

27.10.2021 Stacja referencyjna ASG-EUPOS w Mielcu w pełni zarządzana przez GUGiK

Główny Urząd  Geodezji i Kartografii zawarł umowę ze Starostwem Powiatowym w Mielcu, na podstawie której elementy stacji referencyjnej  założonej przez Starostę Mieleckiego  zostały przekazane w pełny zarząd Głównego Geodety Kraju.

Przejęcie stacji referencyjnej w Mielcu jest jednym z elementów integracji segmentu stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS, mającego na celu ujednolicenie standardu usług oferowanych przez system na terenie całego kraju.

W kolejnym etapie planowane jest przeprowadzenie modernizacji odbiornika GNSS stacji referencyjnej umożliwiającej zapis obserwacji satelitów z czterech systemów nawigacyjnych: GPS, GLONASS, Galileo i Beidou.

Rysunek przedstawia fragment mapy z lokalizacją stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS w południowo-wschodniej części kraju

Rysunek przedstawia fragment mapy z lokalizacją stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS w południowo-wschodniej części kraju