Powrót

27.11.2019 Rozstrzygnięcie dziesiątego zadania konkursu „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Proszę podać datę rozpoczęcia i planowaną datę zakończenia aktualizacji bazy BDOT10k dla powiatu mińskiego, która realizowana jest przez GUGiK w roku 2019

 

Poprawna odpowiedź:

Data rozpoczęcia prac – 26 września 2019 r.

Planowana data zakończenia – grudzień 2019

 

Osoby, które odpowiedziały poprawnie i liczba przyznanych im punktów zgodnie z czasem zgłoszeń:

 

Adam Grzegorz Stępniak              10

Sławomir Gębka                             9

Natalia Kwiatkowska                      8

Sebastian Pawlik                            7

Konrad Jurkowski                           6

Karolina Wójcik                              5

Agnieszka Szaniawska                    4

Adam Potapowicz                          3

Witold Kopeć                                 2

Renata Pietruszka                          1

 

 

 

Poprawny sposób rozwiązania dziesiątego zadania w konkursie „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Należało :

  • wejść na stronę Geoportalu: https://geoportal.gov.pl,
  • z prawego obrazkowego menu wybrać Geoportal Krajowy,
  • z menu WYSZUKIWANIA wybrać „Wyszukiwanie ogólne”
  • następnie w okno wyszukiwania wpisać „miński” i przycisnąć „Szukaj”
  • wybrać wyświetlony wynik wyszukiwania: „miński, powiat”
  • przybliży się wybrany fragment mapy
  • następnie w menu „Zawartość mapy” rozwinąć „Monitoring pozyskiwania danych” i zaznaczyć usługę WMS „BDOT10k – w realizacji i planowane” 
  • na mapie kolorem niebieskim podświetli się obszar powiatu mińskiego
  • następnie należy kliknąć lewym klawiszem myszki w obszar powiatu i rozwinąć okno wyświetlonej usługi WMS „BDOT10k – w realizacji i planowane”
  • wyświetli się informacja dotycząca aktualizacji bazy BDOT10k dla powiatu mińskiego:

Data rozpoczęcia prac – 26 września 2019 r.

Planowana data zakończenia – grudzień 2019.