Powrót

27.11.2020 Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

Działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, zpóźn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 20 listopada 2020 r. MRPiT/220 -UM/20, Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w państwowego rejestru nazw geograficznych.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji.