Powrót

27.11.2020 Ponad 600 osób przeszkolonych w projekcie POWER

W 17 sesji szkoleniowej z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyły 33 osoby. Do tej pory przeszkoliliśmy zdalnie w Projekcie POWER ponad 600 pracowników administracji państwowej i samorządowej. Podczas ostatniego dnia szkolenia Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprezentował publikację, pt. „Praktyczne Aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce, powstałą w ramach projektu.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zwolniły się miejsca na ostatnie szkolenie w grudniu 2020r. Dostępne są też terminy w styczniu i lutym 2021 r.: https://power.gugik.gov.pl/zapisy-na-szkolenia/. Szczegóły na stronie projektu https://power.gugik.gov.pl/

W ramach prowadzonych zdalnie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe elementy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, funkcjonowanie serwisu www.geoportal.gov.pl i możliwości wykorzystania danych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa oraz w oprogramowaniu QGiS.