Powrót

27.12.2021 Stan usług WFS udostępniających dane z ewidencji gruntów i budynków

Obecnie udostępniono już 300 usług WFS z jednostek prowadzących ewidencję gruntów i budynków, które umożliwiają pobieranie danych dotyczących geometrii działek i budynków. Adresy usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Aktualny stan dostępnych usług WFS we wszystkich województwach przedstawiamy poniżej.

Poniżej lista powiatów, które nie posiadają jeszcze usługi WFS.

Przypominamy, że organ po uruchomieniu usług udostępniających dane przestrzenne z prowadzonych zbiorów danych, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 r. poz. 2014), ma obowiązek zgłosić je do prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.