Powrót

28.01.2022 Nowe warstwy Polskiej Agencji Kosmicznej w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nowe warstwy: „Klasyfikacja pokrycia terenu 2021” oraz „Klasyfikacja pokrycia terenu 2019” pozwalające na przeglądanie map z informacjami dotyczącymi form pokrycia terenu dla terytorium całej Polski pozyskanych odpowiednio w roku 2021 i 2019 (dotychczas dostępne były mapy dla danych z roku 2020). Dostępne są w drzewku warstw „Dane innych instytucji - Polska Agencja Kosmiczna”.

Opracowania udostępniliśmy także do pobrania jako dwie dodatkowe warstwy w usłudze WCS, do której dostęp jest możliwy z poziomu narzędzia „Pobierz dane z usługi WCS” w głównym menu „POBIERANIE DANYCH”.

Do prezentowanej klasyfikacji wykorzystano obrazy satelitarne z systemu Sentinel-2.

Ilustracja przestawia serwis mapowy geoportal.gov.pl wraz z widokiem na klasyfikację pokrycia terenu pochodzącym z warstwy o nazwie Klasyfikacja pokrycia terenu 2021 udostępnioną przez Polską Agencję Kosmiczną.

Dzięki współpracy pomiędzy Polską Agencją Kosmiczną oraz Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii użytkownicy serwisu www.geoportal.gov.pl mają dostęp do aktualnej informacji o sposobach użytkowania ziemi i formach pokrycia terenu, a także możliwość obserwacji dynamiki zmian pokrycia terenu na obszarze Polski na przestrzeni lat 2019-2021.