Powrót

28.01.2022 Rozmiar plików w usługach WMS i WFS ze skorowidzami ortofotomapy

W usługach skorowidzowych umożliwiających pobieranie ortofotomap dodaliśmy informację o rozmiarze poszczególnych plików w MB. Jest ona widoczna zarówno w usługach WMS z ortofotomapą wg aktualności i ortofotomapą wg rozdzielczości oraz w usłudze WFS. Usługi te są dostępne pod adresami:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/SkorowidzeWgAktualnosci
https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/SkorowidzeWgRozdzielczosci
https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WFS/Skorowidze

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z włączoną warstwą Ortofotomapy wg aktualności oraz wyświetlonymi atrybutami jednego z arkuszy.

Aby przeglądać skorowidz lub pobrać ortofotomapy można skorzystać z dowolnego oprogramowania z funkcją klienta WMS lub WFS, np. z aplikacji QGIS:

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z aplikacji QGIS z wczytaną jedną z warstw z usługi WFS z ortofotomapami oraz wyświetlonymi atrybutami jednego z arkuszy.