Powrót

28.02.2022 57 geodetów zdobyło nowe uprawnienia zawodowe

Pierwsza w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2, 4 i 5 odbyła się 22 – 25 lutego 2022 r. Część pisemna (ogólna i szczegółowa) została przeprowadzona w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.

Do egzaminów w tej sesji przystąpiło łącznie 76 osób:

  • Część ogólną (testową) zdawało 76 osób - zdały 74 osoby;
  • Część szczegółową zdawały 74 osoby - zdały 62 osoby.
  • Część ustną zdawały 62 osoby - zdało 57 osób.

 

Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskało 57 osób.

Kolejna sesja egzaminacyjna jest zaplanowana na 22 – 25 marca 2022 r.

 

Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.

Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.