Powrót

28.03.2022 49 geodetów zdobyło nowe uprawnienia

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach 1, 2, 4, 22 - 25 marca 2022 r. przystąpiły łącznie 74 osoby.

Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.

Część ogólną (testową) zdawały 74 osoby, zdało 70 osób;

Część szczegółową zdawało 70 osób, zdały 52 osoby.

Część ustną zdawały 52 osoby, zdało 49 osób.

Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskało 49 osób.

Kolejna sesja egzaminacyjna odbędzie się 26 - 29 kwietnia 2022 r.


Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.

Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.