Powrót

28.03.2023 22. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN)

W dniach 15-17 marca 2023 r. w Warszawie, na zaproszenie Głównego Geodety Kraju odbyło się 22. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN), której Polska jest członkiem od 2012 r.

W latach 2022 – 2025 Polska przewodniczy Sekcji Bałtyckiej. Przewodniczącym Sekcji jest Pan Maciej Zych reprezentujący Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP działającej przy Głównym Geodecie Kraju.

W spotkaniu udział wzięli eksperci z czterech krajów członkowskich Sekcji Bałtyckiej UNGEGN: Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, a także eksperci z krajów obserwatorów - Czech i Słowacji (łącznie 24 uczestników). Zaprezentowanych zostało 17 referatów dotyczących:

  • stanu prac nad krajową standaryzacją nazw geograficznych prowadzonych w poszczególnych krajach, w tym kwestii dotyczących krajowych organów ds. standaryzacji nazw geograficznych i ustawodawstwa w zakresie nazewnictwa obiektów geograficznych;
  • stanu i perspektyw rozwoju krajowych baz danych toponimicznych, katastrów i rejestrów;
  • nazewnictwa obiektów miejskich oraz obiektów przyrodniczych;
  • weryfikacji i aktualizacji nazw geograficznych, w tym nazw miejscowości;
  • stosowania obcych nazw geograficznych (np. nazw ukraińskich);
  • aspektów językowych związanych ze standaryzacją nazw geograficznych etc.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działającej przy MSWiA, w tym przewodnicząca Komisji Pani prof. Urszula Bijak
z Instytutu Języka Polskiego PAN. Ze strony organizatora - Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
w spotkaniu uczestniczyli: Marcin Grudzień - Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach oraz pracownicy Wydziału Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych: Anna Radomyska, Justyna Kacprzak oraz Karolina Szyszkowska. Przedstawiciele GUGiK zaprezentowali zagadnienia dotyczące bazy danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, tj. zawartości rejestru, gromadzenia, weryfikacji, aktualizacji i udostępniania danych (zarówno dla części dotyczącej nazewnictwa z obszaru Polski, jak i części obejmującej polskojęzyczne nazwy obiektów geograficznych położonych poza granicami RP).

Kolejne 23. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej UNGEGN odbędzie się w 2024 lub 2025 roku na Litwie.

Dodatkowe informacje o działalności Sekcji Regionalnej Bałtyckiej UNGEGN oraz jej poszczególnych spotkaniach są dostępne na stronie internetowej: http://www.eki.ee/knn/ungegn/index.htm

Fot. 1. Uczestnicy 22. Posiedzenia Sekcji Regionalnej Bałtyckiej UNGEGN

Fot. 1. Uczestnicy 22. Posiedzenia Sekcji Regionalnej Bałtyckiej UNGEGN

 

Fot. 2. Uczestnicy posiedzenia w trakcie sesji terenowej w Warszawie

Fot. 2. Uczestnicy posiedzenia w trakcie sesji terenowej w Warszawie