Powrót

28.03.2023 Aktualizacja modeli budynków 3D w standardzie LoD1

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw.

przedstawia zrzut ekranu prezentujący modele 3D budynkow w standardzie LoD1 dla obszaru m. Gdańsk na tle ortofotomapy

Aktualne modele 3D budynków w standardzie LoD1 są dostępne w paczkach powiatowych i zostały wygenerowane w sposób automatyczny na podstawie zaktualizowanych w 2022 r. danych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym z uwzględnieniem poniższych założeń:

 1. wysokość płaszczyzny przyziemia określono jako wysokość najniżej położonego punktu budynku, wyznaczonego z przecięcia obrysu budynku z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (klasa BUBD_A) z numerycznym modelem terenu (NMT) w układzie wysokościowym PL - EVRF2007-NH
 2. wysokość bryły budynku wyznaczona jest z mediany wysokości wyliczonej z lotniczego skaningu laserowego ALS (klasa Building) znajdującej się w obrysie przyziemia
 3. typ geometrii budynku przyjęto jako Solid, dach płaski
 4. każdy model 3D budynku ma poniższe atrybuty:
 • identyfikator obiektu BDOT10k (buildingId),
 • przestrzeń nazw obiektu BDOT10k (przestNazw)
 • wersja obiektu BDOT10k (wersjaId)
 • źródło danych geometrycznych dachu (zrodloDach):
 • - ALS_I – w przypadku wykorzystania danych ALS o nominalnej gęstości 4 pkt/m2  lub 6 pkt/m2
 • - ALS_II – w przypadku wykorzystania danych ALS o nominalnej gęstości 12 pkt/m2 oraz większej
 • aktualność danych geometrycznych dachu ALS (aktZrodla)
 • typ dachu 1000 - dach płaski (bldg:roofType)

Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w serwisie www.geoportal.gov.pl za pomocą usługi WMS https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/FOTO/WMS/ModeleBudynkow3D

W oknie „Zawartość mapy” należy włączyć grupę warstw „Dane do pobrania”, następnie „Topografia” i włączyć warstwę „Modele 3D budynków”. Po kliknięciu w wybrany obszar wyświetlane są linki do pobrania plików LoD1 z 2019 roku, LoD1 z 2021, LoD1 z 2022 roku lub LoD2 - według preferencji użytkownika.

przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący sposób pobierania modeli 3D budynków w standardzie LoD1