Powrót

28.04.2021 Nowa wersja wtyczki QGIS do wizualizacji danych BDOT10k

Przygotowaliśmy nową wersję wtyczki do wczytywania zbiorów BDOT10k w oprogramowaniu QGIS. Wtyczka BDOT10k_GML_SHP w nowej wersji zawiera szereg zmian, wynikających między innymi ze zgłoszonych przez użytkowników błędów. Najważniejsze zmiany w wersji 1.0.6 wtyczki to:

  • wprowadzenie kompatybilności wtyczki z systemem macOS Big Sur;
  • wprowadzenie przezroczystości wybranych klas pokrycia i kompleksów użytkowania, w celu ułatwienia wyświetlania danych BDOT10k razem z cieniowaniem NMT;
  • poprawienie wyświetlania nazw ulic dla jezdni;
  • poprawa wyświetlania symboli wałów;
  • dodanie warstwy z nazwami zbiorników wodnych;
  • dodanie kolumny z nazwami cieków do klas sieci wodnej;
  • drobne zmiany redakcyjne w wizualizacji danych.