Powrót

28.05.2020 Główny Geodeta Kraju apeluje do Prezesa UODO o wstrzymanie publikowania numerów ksiąg wieczystych także w serwisach komercyjnych

Wobec nakazu zaprzestania publikacji numerów ksiąg wieczystych w serwisie www.geoportal.gov.pl Główny Geodeta Kraju zaapelował do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zastosowanie tej samej wykładni przepisów prawa wobec komercyjnych serwisów internetowych publikujących bez ograniczeń numery ksiąg wieczystych.

                                 

GGK podkreśla, iż uważa obecny stan asymetrii działań Prezesa UODO (skierowanych wyłącznie wobec GGK) za wielce szkodliwy. Chodzi o zdjęcie nałożonego na GGK ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych nakazującego zaprzestanie ich publikowania w portalu www.geoportal.gov.pl do czasu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w tej sprawie (postanowienie z 6 kwietnia 2020 r.).