Powrót

28.06.2021 Rozstrzygamy konkurs na najlepsze wykorzystanie usług WFS

W ogłoszonym przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na aplikacje lub serwisy internetowe, które w kreatywny sposób wykorzystają usługi Web Feature Service (WFS) udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, komisja konkursowa postanowiła przyznać:

  • w kategorii ogólnodostępna aplikacja lub serwis internetowy wykorzystujący udostępniane przez GUGiK usługi WFS

nagrodę firmie EnviroSolutions Sp. z o.o., za rozszerzenie funkcjonalności aplikacji Pobieracz Danych GUGiK wynikające z wykorzystania usług WFS GUGiK

 

  • w kategorii komercyjna aplikacja lub serwis internetowy wykorzystujący udostępniane przez GUGiK usługi WFS

nagrodę firmie Cubic Orb sp. z o.o., za aplikację GoKart z intuicyjnym interfejsem graficznym umożliwiającym pobieranie danych geodezyjnych poprzez usługi WFS GUGiK

 

Skontaktujemy się z autorami nagrodzonych prac w sprawie przekazania nagród. Gratulujemy!

 

Rys. 3