Powrót

28.06.2022 Nowe zdjęcia lotnicze dla miasta Krakowa dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe zdjęcia lotnicze dla m. Krakowa (blisko 30 000 sztuk) wykonane w październiku 2021 roku, o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Kraków.

Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym są dostępne w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGIK składając stosowny wniosek.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z portalu https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/ nowo przyjętych zdjęć do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego