Powrót

28.06 Uwolnienie danych wyzwala inicjatywy

Studenci kierunku „Kartografia i Geomatyka” Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w ramach przedmiotu „Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość” prowadzonego przez dr inż. Łukasza Halika, przygotowali projekt „Korona Gór Polski 3D” . Jak sami napisali projekt powstał dzięki temu, że „Główny Geodeta Kraju prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Izdebski podjął trud nowelizacji Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w której to Ustawodawca uwolnił potrzebne do wykonania projektu dane - tym samym mogliśmy pokazać na co nas stać!”

rys. 1

Na stworzonej przez poznańskich studentów stronie, w 3D można zobaczyć poszczególne szczyty Korony Gór Polskich oraz widok ze szczytów. Dzięki opublikowanym narzędziom można:

  • Wyświetlić szczyty u siebie (AR)
  • Umieścić szczyty na własnej stronie

rys. 2

W projekcie wykorzystano dane:

  • Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - gugik.gov.pl
  • Ortofotomapa - gugik.gov.pl
  • Numeryczny Model Terenu - gugik.gov.pl
  • Numeryczny Model Pokrycia Terenu - gugik.gov.pl
  • Szlaki Turystyczne - mapa-turystyczna.pl