Powrót

28.07.2020 Nowe ortofotomapy w PZGIK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne  ortofotomapy o pikselu 5 cm dla obszaru miasta Sieradz oraz 25 cm dla części województwa pomorskiego, o łącznej powierzchni ok. 620 km2. Ortofotomapy zostały opracowane na podstawie zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku.

Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe ortofotomapy.

Nowo przyjętą ortofotomapę można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze publikowane w serwisie geoportal.gov.pl.