Powrót

28.07.2020 Nowe rozporządzenie fotogrametryczne

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 28 lipca 2020 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 lipca 2020 r. i zastąpi obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. poz. 632).

Rozporządzenie nie wprowadza istotnych zmian merytorycznych w stosunku do obowiązujących przepisów, a jego wydanie wynikało z konieczności dostosowania przepisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu do zmian wprowadzanych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782), która również wchodzi w życie z dniem  31 lipca 2020 r.