Powrót

28.07.2021 Modyfikacja narzędzia do pobierania danych z usług WFS

W serwisie www.geoportal.gov.pl udoskonaliliśmy narzędzie służące do bezpośredniego pobierania danych w postaci wektorowej z wykorzystaniem usług WFS.

Wprowadzona zmiana umożliwia rysowanie obszaru na mapie w postaci dowolnego poligonu. Przyjęta modyfikacja ma na celu poprawę użyteczności narzędzia dzięki możliwości dostosowania zasięgu przestrzennego do własnych potrzeb i pobierania tylko niezbędnych danych.