Powrót

28.07.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne dla obszaru miast Jarosław, Przemyśl, Rzeszów, Działdowo, Giżycko, Iława, Ostróda, Biała Podlaska, Biłgoraj, Bochnia, Kraśnik, Nowy Sącz i Zamość o łącznej powierzchni ok. 1 054 km2:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m (w przypadku miasta Rzeszów GSD=0.05m),
  • ortofotomapa o pikselu 0.10 m (w przypadku miasta Rzeszów o pikselu 0.05m),
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info ASCII Grid o oczku 1m.

Dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 7, 8 i 9.

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS, WFS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.