Powrót

28.07.2021 Rozporządzenie ws. GESUT opublikowane

W Dzienniku Ustaw z 28 lipca 2021 r pod numerem 1374 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem należą:

  1. uproszczenie modelu danych oraz procesu aktualizacji geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
  2. wprowadzenie nowej systematyki obiektów grupującej obiekty w poszczególnych rodzajach sieci uzbrojenia terenu;
  3. wprowadzenie prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych;
  4. wprowadzenie nowych typów geometrii do reprezentacji obiektów uzbrojenia terenu (multipunkt, multilinia);
  5. wprowadzenie nowego modelu krajowej bazy GESUT, który czyni ją realnie przydatną w infrastrukturze danych przestrzennych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 31 lipca 2021 r.