Powrót

28.07.2022 Ewelina Mirecka Zastępcą Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

18 lipca 2022 r. Ewelina Mirecka została powołana na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ewelina Mirecka to absolwentka kierunku Geodezja i Kartografia Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Była nauczycielem przedmiotów zawodowych w Technikum Budowlanym oraz w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości. Praktykę zawodową zdobywała w prywatnej firmie geodezyjnej, a także prowadziła przez prawie 10 lat własne biuro geodezyjne. Dodatkowo w swej karierze zawodowej pracowała w Starostwie Powiatowym w Opatowie oraz w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie na stanowisku Kierownika Oddziału Nadzoru i Katastru. W ostatnich latach pracowała w Pionie Transportu w firmie Multiconsult Polska - światowym liderze projektowania, inżynierii oraz zarządzania projektami. Od 2009 roku ma uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2.

Ewelina Mirecka, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej