Powrót

28.07.2022 Kolejnych 6 powiatów wdrożyło układ PL-EVRF2007-NH

Powiaty: biłgorajski, pabianicki, pułtuski, turecki oraz miasta: Konin i Rzeszów wdrożyły układ PL-EVRF2007-NH do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej, zaś powiat buski poinformował o rozpoczęciu prac wdrożeniowych. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 272 powiatach, natomiast w 100 powiatach trwają prace wdrożeniowe.

Wśród powiatów, które realizują prace 86 powiatów wykonało inwentaryzację osnowy, z czego 74 także z opracowaniem projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej.  10 powiatów realizuje prace związane z inwentaryzacją szczegółowej osnowy wysokościowej. W 50 powiatach trwają prace związane z pomiarem i wyrównaniem szczegółowej osnowy wysokościowej.

Główny Geodeta Kraju kontynuuje wsparcie wdrażania w zakresie merytorycznym oraz finansowym, polegającym na refundacji części kosztów poniesionych przez powiat na realizację prac w bieżącym roku. Porozumienia w tym zakresie są realizowane z 42 jednostkami, zaś z 4 kolejnymi powiatami trwają uzgodnienia ich treści. W 6 jednostkach zakończone zostały w tym roku prace objęte porozumieniami. Na pomoc finansową w bieżącym roku zagospodarowano już 5 174 730,00 zł, a od początku jej udzielania kwota ta wynosi 8 587 201,49 zł.

Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH przedstawiamy poniżej.

Ilustracja przedstawia tabelę z aktualnym stanem wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w poszczególnych województwach. Dane przedstawione w tabeli znajdują się w pliku Tabela.xlsx (link zamieszczono poniżej).

Tabela.xlsx

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeżeli organ wdrożył układ PL‑EVRF2007-NH w szczegółowej osnowie wysokościowej lub jest w trakcie prac wdrożeniowych, a nie jest to widoczne na warstwie, prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii: gugik@gugik.gov.pl.

Ilustracja przedstawia zestawione obok siebie 2 mapy Polski z oznaczonym kolorystycznie: stanem wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w powiatach po lewej stronie i powiatami, z którymi zawarte zostało porozumienie po prawej stronie.