Powrót

28.09.2021 Ponad 900 osób uczestniczyło w wideokonferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Na zaproszenie Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego ponad 900 Geodetów Województw, Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Powiatowych, Kierowników PODGiK i ich współpracowników spotkało się na wideokonferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 28 września 2021 r.

 

Spotkanie rozpoczęło wyróżnienie powiatów „Liderów informatyzacji”:

 

 • w kategorii największy procent przyjętych operatów elektronicznych w okresie I-VIII 2021 r.

I miejsce i statuetkę zdobyło miasto Łomża (wojew. podlaskie) – 98,69%

II miejsce powiat strzeliński (woj. dolnośląskie) – 98,17%

III miejsce powiat bieruńsko-lędziński (woj. śląskie) – 97,71%

 

 • w kategorii największa liczba przyjętych operatów elektronicznych w okresie I-VIII 2021 r.

I miejsce i statuetkę zdobył powiat kartuski (woj. pomorskie) – 7570

II miejsce powiat krakowski (woj. małopolskie) – 5966

III miejsce powiat poznański (woj. wielkopolskie) - 5684

 

Podczas spotkania omawiano aktualne kierunki działań Głównego Urzędu Geodezji

i Kartografii m.in w zakresie:

 • obowiązujących od 31 lipca 2021 r. przepisów wykonawczych do ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • stanu wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH,
 • wspierania automatyzacji prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • wdrażania operatu elektronicznego,
  • informatyzacji prowadzenia narad koordynacyjnych,
  • automatyzacji przyjmowania zawiadomień z ksiąg wieczystych z wykorzystaniem szyny usług ZSIN.

 

Podczas wideokonferencji przedyskutowano również najczęstsze problemy zgłaszane przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rys. 1 Zrzut ekranu z programu ZOOM. Po lewej stronie błękity baner z logo Geoportalu, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz napisami: "Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej" oraz "28 września 2021 r. w godzinach 11:00 - 14:00". Po prawej stronie zdjęcie Głównego Geodety Kraju dr inż hab. Waldemara Izdebskiego.

Rys. 2 Zrzut ekranu z programu ZOOM. Po lewej stronie slajd z prezentacji z napisem: "Spotkanie SGiK" oraz mapą Polski z podziałem na powiaty. Po prawej stronie zdjęcia: Głównego Geodety Kraju, uczestników konferencji oraz pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Rys. 3 Zrzut ekranu z programu ZOOM. Po lewej stronie slajd z prezentacji z napisem "Wdrażanie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH", 3 mapami Polski z podziałem na powiaty oznaczonymi różnymi kolorami oraz informajami na temat statusu wprowadzania układu PL-EVRF2007-NH. W maju 2020 r. 169 powiatów (45%) nie wprowadziło układu PL-EVRF2007-NH, 39 powiatów (10%) było w trakcie wprowadzania, a 172 powiaty (45%) wprowadziły już układ na swoim obszarze. W kwietniu 2021 r. 68 powiatów (18%) nie wprowadziło układu PL-EVRF2007-NH, 93 powiaty (24%) były w trakcie wprowadzania, a 219 powiatów (58%) wprowadziło już układ na swoim obszarze. We wrześniu 2021 r. 57 powiatów (15%) nie wprowadziło układu PL-EVRF2007-NH, 99 powiatów (26%) było w trakcie wprowadzania, a 224 powiaty (59%) wprowadziło już układ na swoim obszarze. Po prawej stronie zdjęcia: Głównego Geodety Kraju oraz pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.