Powrót

28.10.2021 Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Rozpoczęło się zaplanowane na 28-29 października Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w formie hybrydowej. W konferencji zorganizowane przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego bierze udział ponad 1000 osób - ok. 350 stacjonarnie oraz 650 zdalnie - Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw, Geodetów Powiatowych, Kierowników PODGiK i ich współpracowników.

Baner spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. U góry napis "Spotkanie w formie hybrydowej" i logo geoportal.gov.pl i GUGiK, poniżej tytuł konferencji i data 28-29 października 2021 r.

Główny Geodeta Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebski podczas Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Główny Geodeta Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebski w trakcie prezentacji.

Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej Ewa Surma w trakcie wystąpienia.