Powrót

28.10.2021 Wiceminister Piotr Uściński był gościem Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Wiceminister Piotr Uściński odpowiedzialny w Ministerstwie Rozwoju i Technologii za budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne i mieszkalnictwo był gościem na Spotkaniu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Gratulował osiągnięć w zakresie danych przestrzennych udostępnianych przez GUGiK zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej. Podkreślił też wagę informatyzacji procesu geodezyjnego oraz potrzebę zintegrowania planów przestrzennych.

Rys. 1. Główny Geodeta Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebski i Wiceminister Piotr Uściński z Ministerstwa Rozwoju i Technologii podczas Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rys. 2. Główny Geodeta Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebski i Wiceminister Piotr Uściński z Ministerstwa Rozwoju i Technologii podczas Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rys. 3. Główny Geodeta Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebski i Wiceminister Piotr Uściński z Ministerstwa Rozwoju i Technologii podczas Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.