Powrót

28.12.2021 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze z 2021 roku dla miasta Łodzi (ponad 35 000 sztuk) wykonane w przestrzeni barwnej RGB oraz CIR o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m. Zdjęcia zostały opracowane na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych zdjęć lotniczych przedstawia poniższa ilustracja.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zasięg opracowania nowo przyjętych zdjęć lotniczych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym dostępne są w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych  w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/. Wszystkie opracowane zdjęcia można zakupić przez portal PZGIK składając stosowny wniosek

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z portalu https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/ nowo przyjętych zdjęć do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla miata Łodzi