Powrót

28.12.2021 Statystyki wykorzystania komunikacji systemów EGiB z rejestrem EKW w roku 2021

W 2021 r. z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i Elektronicznymi Księgami Wieczystymi skorzystano już ponad 1,5 mln razy, co daje średnio ok. 126,7 tys. zapytań miesięcznie. Jest to wynik wyższy o 74% względem 2020 roku.

Rys 1. Wykres przedstawiający liczbę zapytań z ewidencji gruntów i budynków do elektronicznej księgi wieczystej w latach 2019-2021: 2019 - 287529, 2020 - 873849, 2021 - 1520570

Liderem w wykorzystaniu udostępnionej komunikacji jest powiat krakowski z liczbą 234 908 zapytań. Na załączonym wykresie przedstawiono ogólną liczbę zapytań kierowanych do EKW bezpośrednio z systemów do prowadzenia EGiB w 10 przodujących powiatach

Rys 2. Wykres przedstawiający liczbę zapytań z ewidencji gruntów i budynków do elektronicznej księgi wieczystej w w 10 przodujących powiatach: krakowski - 234908, będziński - 216993, miński - 173114, poznański - 97953, krośnieński - 77055, warszawski-zachodni - 57072, toruński - 52380, oświęcimski - 42 519, chełmski - 35813, gliwicki - 31560