Powrót

29.03.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 5 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 5 powiatów:

- województwo łódzkie:  łódzki wschodni, opoczyński, rawski;

- województwo małopolskie:  bocheński i wielicki;

- województwo warmińsko-mazurskie:  nowomiejski i Elbląg.

Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii
.

 

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dostępne są w Portalu BDOT10k a jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobrania→Topografia→Baza Danych Obiektów Topograficznych

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania  QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.