Powrót

29.03.2021 Nowe umowy na opracowanie danych w technologii lotniczego skanowania laserowego LIDAR 2021

25 marca 2021 r. podpisaliśmy dwie z czterech umów na pozyskanie danych wysokościowych metodą lotniczego skaningu laserowego w standardzie 1 (4pkt/m2) oraz opracowanie numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu i obrazów intensywności dla województwa lubuskiego. Podpisane umowy obejmują realizację 753 arkuszy w zakresie części 2 (ok. 3725 km2) oraz 711 arkuszy w zakresie części 4 (ok. 3562 km2). Prace wykona konsorcjum w składzie OPEGIEKA Elbląg Sp. z o.o. (lider konsorcjum), GISPRO Sp. z o.o. i MGGP Aero  Sp. z o.o.

Termin zakończenia umów przypada na 15 grudnia 2021 r.