Powrót

29.03.2021 Nowe umowy na opracowanie ortofotomapy

26 marca br. podpisaliśmy trzy z dziewięciu umów na opracowanie ortofotomapy z terenowym rozmiarem piksela 5 cm i 10 cm, w barwach rzeczywistych RGB w skali 1: 5000 w układzie PL- 1992. Podpisane umowy obejmują realizację:

  • 540 arkuszy (287 o pikselu 5 cm i 253 o pikselu 10 cm) dla części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego w zakresie części 1 (ok. 2643 km2);

  • 499 arkuszy (194 o pikselu 5 cm i 305 o pikselu 10 cm) dla części woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego w zakresie części 2 (ok. 2449 km2);

 

  • 334 arkuszy (81 o pikselu 5 cm i 253 o pikselu 10 cm) dla części świętokrzyskiego i podkarpackiego w zakresie części 7 (ok. 1728 km2).

Prace wykona konsorcjum w składzie OPEGIEKA Elbląg Sp. z o.o. (lider konsorcjum), GISPRO Sp. z o.o., MGGP Aero Sp. z o.o.

Termin zakończenia realizacji umów przypada na 15 grudnia 2021 r.