Powrót

29.03.2022 Aktualizacja bazy PRNG w części dotyczącej rejestru polskich nazw geograficznych świata

W portalu www.geoportal.gov.pl w zakładce „Dane do pobrania” udostępniliśmy zaktualizowane dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) w części dotyczącej rejestru polskich nazw geograficznych świata. Obecna wersja danych zawiera wyniki prowadzonej na bieżąco aktualizacji
i weryfikacji ww. rejestru, w tym:

  1. dodany dla każdego nazwanego obiektu identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej (idIIP) zgodnie ze zmianą dokonaną w Ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych,
  2. zmiany jakie zaszły w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” wynikające z prac Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP, m.in. dotyczące poprawności form przymiotnika, odmiany nazw, korekty współrzędnych czy zapisu endonimu,
  3. zmiany wynikające z uchwał Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP podjętych na 117. oraz 118. posiedzeniu Komisji, w tym dodanie 35, usunięciu 6 oraz zmiana 8 polskich nazw geograficznych świata.

Zaktualizowane dane PRNG można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania m.in. poprzez skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl


Ilustracja przedstawiająca zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl do pobierania danych dotyczących polskich nazw geograficznych świata.