Powrót

29.03.2022 Umowy na opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych

29 marca 2022 r. została podpisana ostania z czterech umów na opracowanie ortofotomapy 5 cm i danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości 12pkt/m2. Umowę  będzie realizowało konsorcjum w składzie: OPEGIEKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg - Lider konsorcjum, GISPRO SA, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin - Partner konsorcjum, MGGP Aero Sp. z o.o., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów - Partner konsorcjum.

Zakres i termin realizacji prac przedstawia poniższa ilustracja i tabela:

Część Obszar opracowania - Województwa Liczba arkuszy  km² Termin wykonania
4 dolnośląskie i wielkopolskie 460 2357 15.12.2022 r.


Ilustracja przedstawia zakres ortofotomapy i danych wysokościowych realizowanych w 2022 r. w ramach cześci czwartej umowy.