Powrót

29.03.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k dla obszaru województw wielkopolskiego i lubuskiego dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania kolejne wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 – dla obszaru województw wielkopolskiego i lubuskiego. Pliki w formacie PDF są obecnie dostępne również dla obszaru województw małopolskiego i łódzkiego, ale sukcesywnie dane będą udostępniane dla kolejnych województw.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia przykładową wizualizację kartograficzną BDOT10k.

Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k” w grupie warstw „Dane do pobrania” - „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl pokazujący w jaki sposób pobrać wizualizacje kartograficzne BDOT10k.