Powrót

29.04.2021 Rozstrzygamy konkurs na najlepsze wykorzystanie usług WCS

W ogłoszonym przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na aplikacje lub serwisy internetowe, które w kreatywny sposób wykorzystają usługi Web Coverage Service (WCS) udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii przyznaliśmy następujące nagrody:

  • W kategorii ogólnodostępna aplikacja lub serwis internetowy wykorzystujący udostępniane przez GUGiK usługi WCS

I miejsce firmie GEO-SYSTEM Sp. z o.o. za przygotowanie narzędzia w ogólnodostępnym serwisie internetowym umożliwiającego użytkownikom pobranie danych rastrowych GUGiK publikowanych przez usługi WCS z wykorzystaniem interfejsu graficznego

 

  • W kategorii komercyjna aplikacji lub serwis internetowy wykorzystujący udostępniane przez GUGiK usługi WCS

I miejsce firmie Softline Plus za rozbudowę aplikacji C-GEO w zakresie pozwalającym użytkownikom na wykonywanie złożonych analiz wykorzystujących dane numerycznego modelu terenu publikowane przez usługę WCS

II miejsce firmie AquaRD za rozbudowę funkcjonalności aplikacji AquaGIS w zakresie umożliwiającym wykonywanie podstawowych analiz wysokościowych z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu udostępnianego przez usługę WCS.

Skontaktujemy się z autorami nagrodzonych prac w sprawie przekazania nagród. Gratulujemy!