Powrót

29.04.2021 Zmiany usługi WMS dotyczącej jednostek terytorialnych

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nową usługę sieciową WMS dla Państwowego Rejestru Granic. W porównaniu do poprzedniej, obecna usługa zawiera nowe warstwy, które pogrupowaliśmy tak, aby użytkownicy mogli w łatwy sposób odszukać i wyświetlić interesujące ich dane. Aktualnie prezentuje ona warstwy, których nazwy rozpoczynają się od pierwszej litery grupy, do której przynależą. Wyróżniliśmy 7 grup tematycznych:

- Administracja

- Komendy policji i innych służb

- Prokuratura

- Rejony statystyczne

- Sądy

- Urzędy

- Wody

Nazewnictwo warstw usługi WMS zostało dostosowane do nazewnictwa stosowanego z bliźniaczej usługi WFS służącej do pobierania danych. Nowa usługa WMS jest dostępna pod nowym adresem:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/PRG/WMS/AdministrativeBoundaries

Usługę dotyczącą PRG można podłączyć w dowolnej aplikacji klienckiej, np. QGIS. Dodaliśmy ją także jako nowa warstwa do przeglądania w serwisie www.geoportal.gov.pl, jak pokazano na rysunku poniżej.