Powrót

29.05.2020 Archiwalne mapy ogólnogeograficzne oraz topograficzne w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl w ramach grupy warstw „Dane archiwalne” dodaliśmy nowe podgrupy: „Mapy ogólnogeograficzne” oraz „Mapy topograficzne”

W ramach warstwy „Mapy ogólnogeograficzne” udostępniliśmy usługi prezentujące rastrowe opracowania map ogólnogeograficznych w układzie 1992 z podziałem na skale, odpowiednie dla różnych poziomów szczegółowości danych.

Natomiast w warstwie „Mapy topograficzne” dodaliśmy usługi wyświetlające skany map topograficznych oraz rastrowe opracowania map topograficznych, które różnią się sposobem prezentowania danych ze względu na układ i skalę opracowania.

W celu wyświetlenia danych należy wcześniej dezaktywować warstwę „Dane topograficzne”.