Powrót

29.06.2020 Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie standardów

Blisko 700 osób wzięło udział 29 czerwca 2020 r. w konsultacjach publicznych, w formie wideokonferencji, projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Konsultacje, działając na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. MR-98-UM/20,  prowadził Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. W zorganizowanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii trzygodzinnej wideokonferencji wzięli udział przedstawiciele administracji geodezyjno-kartograficznej, stowarzyszeń i wykonawców. Zadano kilkadziesiąt pytań i propozycji zmian, które pomogą ulepszyć zapisy projektu.