Powrót

29.06.2021 Linie mozaikowania i aerotriangulacja dostępne w usługach WMS i WFS

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” utworzyliśmy nową pozycję oznaczona jako „Dane fotogrametryczne” i przenieśliśmy do niej istniejące już usługi dotyczące „Osnowy fotogrametrycznej” i „Obrazów intensywności” oraz dodaliśmy w niej nowe usługi „Aerotriangulację” i „Linie mozaikowania”. Obecna zawartość sekcji „Dane fotogrametryczne” jest przedstawiona na poniższej ilustracji.

Wraz z nowymi warstwami udostępniono nowe usługi WMS i WFS dla „Aerotriangulacji” i „Linii mozaikowania”, które umożliwiają pobranie odpowiednio plików aerotriangulacji (w formacie ISPM) oraz linii mozaikowania (w formacie SHZ) wykorzystanych do opracowania ortofotomapy wykonanej w ramach prac geodezyjnych z lat 2018, 2019, 2020. Pliki aerotriangulacji oraz linii mozaikowania można powiązać z ortofotomapą i zdjęciami lotniczymi po numerze zgłoszenia pracy geodezyjnej lub numerze umowy (w przypadku prac zlecanych przez Głównego Geodetę Kraju).

Proces aerotriangulacji polega na kameralnym zagęszczeniu osnowy fotogrametrycznej i umożliwia wyznaczenie orientacji każdego zdjęcia.

Linie mozaikowania wykorzystywane są z kolei do łączenia ortoobrazów (mozaikowania) w procesie produkcji ortofotomapy.