Powrót

29.06.2021 Pobieranie z usług WFS dostępne w Geoportalu Krajowym

W serwisie geoportal.gov.pl wprowadziliśmy narzędzie służące do bezpośredniego pobierania danych z wykorzystaniem usług WFS publikowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

W tym celu należy z zakładki „Pobieranie danych” wybrać narzędzie „Pobierz dane z usługi WFS”. Pojawi się nowe okno, w którym należy wskazać usługę WFS oraz rodzaj obiektów do pobrania. Następnie postępując analogicznie jak w narzędziu służącym do pobierania danych z usług WCS należy narysować obszar zainteresowania dla którego chcemy pozyskać dane i nacisnąć przycisk „Pobierz plik”.