Powrót

29.06.2021 Podpisano ostatnie umowy na skanowanie laserowe

24 czerwca 2021 r. podpisaliśmy ostatnie dwie umowy na pozyskanie danych wysokościowych metodą lotniczego skaningu laserowego w standardzie 1 (4pkt/m2) oraz na opracowanie numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu i obrazów intensywności dla województwa lubuskiego. Podpisane umowy obejmują realizację 733 arkuszy w zakresie części 1 (ok. 3585 km2) oraz 581 arkuszy w zakresie części 3 (ok. 2885 km2). Prace wykona firma KPGeo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65.

Termin zakończenia umów przypada na 15 grudnia 2021 r.