Powrót

29.06.2021 Prawie 1200 osób uczestniczyło w wideokonferencji „Praktyczne aspekty operatu elektronicznego”.

29 czerwca 2021 r. odbyła się wideokonferencja „Praktyczne aspekty operatu elektronicznego”. Ponad trzygodzinne spotkanie rozpoczął Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski przybliżając m.in. aktualny stan wdrożenia operatów elektronicznych w powiatach. Tomasz Powroźnik – geodeta powiatowy w powiecie poznańskim, Janusz Rogala – geodeta powiatowy w powiecie chodzieskim, Dariusz Pręgowski – geodeta powiatowy w powiecie warszawskim zachodnim oraz Mariusz Suwaj z GODGiK w Krakowie opowiedzieli o sposobach promowania jak najszybszego przejścia przez wykonawców prac geodezyjnych na tworzenie operatów elektronicznych. Głos zabrali również Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Andrzej Żylis (województwo pomorskie) oraz Marian Dzikowski (województwo małopolskie). Następnie rozwiązania informatyczne związane z tworzeniem i składaniem operatów elektronicznych w różnych rodzajach oprogramowania prezentowali: Katarzyna Wykręt – firma Comarch SA, Zbigniew Malinowski – firma GEO-SYSTEM Sp. z o.o., Przemysław Chajec – firma Systherm Info Sp. z o.o. oraz Jerzy Biegalski - Softline Plus Jerzy Biegalski. Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi oraz dyskusja dotycząca technicznych aspektów przesyłania i poprawy operatów elektronicznych.