Powrót

29.07.2019 Małopolskie - wszystkie powiaty z województwa publikują informacje o uzbrojeniu terenu

Małopolskie to już siódme województwo po podlaskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i opolskim, w którym wszystkie powiaty udostępniają informację o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT). Dane o uzbrojeniu terenu aktualnie udostępnia już 290 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Do osiągnięcia pełnego pokrycia kraju informacjami o uzbrojeniu terenu pozostało do włączenia już tylko 90 powiatów. Procentowy udział powiatów udostępniających dane o uzbrojeniu terenu w odniesieniu do ogólnej liczby powiatów w danym województwie przedstawia załączony wykres.

 

 

Usługa KIUT jest podłączona na stałe w serwisie geoportal.gov.pl jako warstwa „Uzbrojenie terenu”. Dzięki warstwie można zobaczyć szczegóły związane z uzbrojeniem terenu na obszarach powiatów włączonych do usługi KIUT.