Powrót

29.09.2021 Udoskonalenie narzędzia do analiz BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl wprowadziliśmy nowe funkcjonalności oraz udogodnienia pozwalające na łatwiejsze korzystanie z narzędzia „Wyszukiwanie obiektów” z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).

Do najważniejszych zmian wdrożonych w udostępnionym narzędziu zaliczamy:

  1. możliwość definiowania dodatkowych warunków analiz w zakresie powierzchni i długości,
  2. automatyczna aktywacja kompozycji BDOT10k w skali mniejszej niż 1:1000 po zbliżeniu się do konkretnego obiektu z wyników analiz,
  3. dodanie opcji rozwijalnych wierszy w 2 pierwszych stopniach wyszukiwanych obiektów,
  4. wprowadzenie możliwości kopiowania atrybutów konkretnego obiektu poprzez otwarcie okna pozwalającego na szybkie przekopiowanie całości wyświetlanych danych.

Zobrazowane zmiany przedstawiamy poniżej.

Ilustracja przedstawia zzrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z zaznaczonymi i wypunktowanymi zmianami jakie zaszły w narzędziu „Wyszukiwanie obiektów” z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).